Klub Malucha czyli Żłobek dla Wymagających !

Blog o Dzieciach – Nasza wiedza i doświadczenie dla WAS. Porady, odpowiedzi na trudne pytania, rozwój Dziecka krok po kroku… o opiece nad Dziećmi możemy pisać i pisać…

Gordonki„Muzyka jest czymś specyficznym dla ludzkości. Tak jak inne sztuki, jest ona podstawą ludzkiego rozwoju i egzystencji w takim samym stopniu co język”.

E.E.Gordon

Teoria uczenia się muzyki Edwina E. Gordona

Profesor Edwin Elias Gordon (University of South Carolina w stanie Kolumbia) – muzyk jazzowy, pedagog, psycholog muzyki. Jest znanym badaczem, autorem licznych publikacji, testów uzdolnień muzycznych i książek, redaktorem wydań zbiorowych. Od 1979 r. do 1995 r. był związany z Katedrą Badań Muzyczno-Edukacyjnych im. Carla E. Seashore’a na uniwersytecie Temple w Filadelfii. Uzyskał tam wiele prestiżowych nagród. Koncepcja prof. E.E. Gordona, poparta badaniami empirycznymi, spotkała się z dużym zainteresowaniem specjalistów na całym świecie. Jest nowatorską, pionierską propozycją rozwiązań praktycznych dla edukacji muzycznej.

Teoria zakłada rozwój audiacji muzycznej, czyli rozumienia muzyki, od momentu wykształcenia aparatu słuchu, czyli jeszcze w łonie matki.

Muzyka w okresie prenatalnym (najsilniej w ostatnim trymestrze) oraz do 18 miesiąca życia jest podstawowym bodźcem, stanowi jedną z głównych form aktywności Dziecka. Mówi się o paraleli uczenia muzyki i uczenia mowy. Im bogatsze w stymulację dźwiękowo-muzyczną i językową będzie środowisko Dziecka, tym bardziej układ nerwowy będzie dostosowany do odbioru, transmisji i przetwarzania takich właśnie bodźców po przyjściu na świat.

Dzięki zajęciom umuzykalniającym w naszym żłobku, rodzice u swych Dzieci obserwują zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto Maluchy znacznie łatwiej i na dłuższy czas potrafią koncentrować swoją uwagę, co oczywiście wpływa na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia muzyczne wg Teorii E.E.Gordona jeszcze przed pójściem do placówki oświatowej posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, jak również potrafią koordynować swoje ciało do pracy z muzyką.

Zajęcia prowadzone w Klubie Malucha Anteczek w oparciu o tę metodę polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego Dzieci, głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju. W pierwszym etapie życia Dziecka ważne jest, aby ” osłuchiwało się” z różnorodnymi formami muzyki, aby pobudzić w nim muzyczną wrażliwość, zanim nauczyciele zabiorą się za tradycyjną naukę nutek. Dlatego wprowadzamy elementy umuzykalniania niemowląt i małych Dzieci wg teorii Gordona w naszym klubiku. Wiemy, że dzięki temu umożliwimy Dzieciom wejście w bogate muzycznie otoczenie. A waga takiego otoczenia w pierwszych miesiącach, latach życia jest nie do przecenienia. Wychowanie muzyczne jest kapitałem, który będzie procentował przez całe życie. Podczas tych zajęć rozwija się u Dzieci poczucie rytmu, wzbogaca się słownik słuchowy małego człowieka .Celem zajęć nie jest przygotowanie Dzieci do bycia profesjonalnymi muzykami oraz rozpoznanie i „wyłapanie” spośród nich muzycznych geniuszy, ale nauczenie je rozumienia muzyki, tak jak rozumieją swój język ojczysty. Na każdym etapie podstawą jest zanurzanie i otaczanie Dziecka żywą muzyką, wykonywaną przez dorosłych, w formie śpiewanek i rytmiczanek. Dziecko podczas zajęć doświadcza bogactwa muzyki słuchając krótkich i często zmieniających się melodii w wielu skalach, nie tylko dur i moll. Mamy nadzieję, że dzięki temu dotychczasowe zajęcia muzyczne będą jeszcze bardziej urozmaicone i wzbogacą dzieci w nowe doświadczenia.

Karolina Nadolska & Monika Krasuska

 

Napisz co o tym myślisz ...

You must be logged in to post a comment.