Klub Malucha czyli Żłobek dla Wymagających !

Blog o Dzieciach – Nasza wiedza i doświadczenie dla WAS. Porady, odpowiedzi na trudne pytania, rozwój Dziecka krok po kroku… o opiece nad Dziećmi możemy pisać i pisać…

Metoda Dobrego Startu wprowadzana w żłobku AnteczekZajęcia prowadzone podczas wakacji w Naszym żłobku mają za zadanie utrwalić Dzieciom zdobyte przez nich umiejętności i wiedzę. W tym celu zostaną wykorzystane elementy Metody Dobrego Startu, której autorką jest Marta Bogdanowicz.

Przypuszczamy, iż wielu z Was kochani Rodzice nigdy nie spotkało się z taką nazwą. Dlatego postaramy się w możliwie przejrzysty sposób przedstawić jej cele, założenia oraz schemat zajęć.

Metoda MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 roku życia. Głównymi założeniami w pracy z Dziećmi jest rozwijanie funkcji:
– wzrokowych,
– słuchowych,Inicjacja Metody Dobrego Startu w Kubie Malucha Anteczek
– językowych,
– dotykowo- kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu).
Celem tej metody jest również kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Zajęcia prowadzone w Naszym Klubiku z Dziećmi zawierają:
– ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie ciała,
– ćwiczenia usprawniające orientację w przestrzeni,
– ćwiczenia językowe,
– ćwiczenia ruchowe,
– ćwiczenia ruchowo – słuchowe,
– ćwiczenia ruchowo – słuchowe – wzrokowe.
Powyżej wymienione ćwiczenia mają na celu pobudzanie Dzieci do działania. Zachęcać do wyrażania własnych emocji i przeżyć. Sprawiać by budowały proste zdania i nawiązywały kontakt z rówieśnikami poprzez zabawę.

Metoda Dobrego Startu wprowadzana w żłobku AnteczekDbając o możliwie najlepszy rozwój Naszych Dzieci korzystamy w swojej pracy z wariantu pierwszego, jaki opublikowała M. Bogdanowicz pt. ”Od wierszyka do rysunku”. Istnieje wspólny dla wszystkich model struktury prowadzenia zajęć, który należy modyfikować w zależności od wieku i liczebności dzieci uczestniczących podczas zajęć. Metoda ta wymaga elastyczności i kreatywności, bowiem tylko wtedy zajęcia te będą przynosiły efekty w rozwoju Dziecka.

Podstawowa struktura zajęć składa się z:
– zajęć wprowadzających,
– zajęć właściwych,
– zajęć końcowych.

Okres, w którym są obecnie Dzieci z grupy starszaków to czas, w którym przygotowują się do nowego etapu w swoim życiu – do roli przedszkolaka. Inicjacja Metody Dobrego Startu w Kubie Malucha AnteczekWy drodzy Rodzice będziecie w ich życiu pełnić rolę drogowskazów, dlatego musicie pamiętać, że Dziecko należy zachęcać do rozwijania swoich talentów a nie zmuszać. Waszym zadaniem jest wzmacniać poczucie wartości swoich pociech. Towarzyszyć im w chwilach radości i smutku. Wtedy na pewno przezwyciężycie wszelkie lęki i niepowodzenia.

Ciocia Kasia i Ciocia Karolina

Napisz co o tym myślisz ...

You must be logged in to post a comment.